THIẾT KẾ NỤ CƯỜI

Giá: 200.000.000VNĐ

  • Khám tổng quát
  • Chụp CTCB/ Panorex
  • Cắt nưới (nếu có)
  • Chữa tủy (nếu có)
  • Sứ full Zirco (18 răng)
  • Bệnh viện răng hàm mặt TP.HCM
THIẾT KẾ NỤ CƯỜI
THIẾT KẾ NỤ CƯỜI
Tham khảo  THIẾT KẾ NỤ CƯỜI 2 HÀM – GÓI BẠC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *