Trung tâm & bv y học cổ truyền

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP.HCM

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TP.HCM

Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm nghiên cứu Y học cổ truyền của thành phố Hồ Chí Minh và của cả phía Nam, với các nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển Y học cổ truyền; Kết hợp Y học cổ truyền – Y học hiện đại; Điều trị […]

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền Tp. HCM là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về YHCT của thành phố và là bệnh viện tuyến cuối về YHCT ở các tỉnh phía Nam. Bệnh viện nhận khám và điều trị cho cán bộ, nhân dân của thành phố và tỉnh khu vực phía Nam. Bệnh […]